Eesti Akadeemilise Täiendusõppe Koostöövõrgustik

Tallinna Tehnikaülikool

TalTech

Tallinna Tehnikaülikool on rahvusvaheliselt tuntud teadusülikool ja ainus tehnoloogiaülikool Eestis.
TTÜ on asutatud 1918. aasta 17. septembril tehnilise kõrghariduse õppeasutusena. TTÜ on õppe-, teadus-, arendus- ja kultuuriasutus, kus toimub bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõpe mitmel õppesuunal:

  • tehnika, tootmine ja ehitus;
  • loodus- ja täppisteadused;
  • sotsiaalteadused, ärindus ja õigus;
  • teenindus ja  haridus.

TTÜs toimub ka bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavadel põhinev õpe ning rakenduskõrgharidusõpe. 
Täna saab TTÜs õppida 8 teaduskonnas ja 5 kolledžis. 


Avatud ülikooli info 

Täienduskoolituse ja elukestva õppe arendamiseks on loodud TTÜ avatud ülikool, mis koostoos teaduskondadega pakub võimalusi saada täienduskoolitust ametialase karjääri edendamiseks või lisaeriala omandamiseks.  Samuti oodatakse TTÜ avatud ülikooli kaudu õppima kõiki, kel on soov jätkata katkenud õpinguid, läbida õppekava sobivas tempos või arendada end oma huvialal.

TTÜ avatud ülikooli eesmärgiks on täiendusõppe ja avatud õppe korraldamine ja arendamine.

  • Täienduskoolitused hõlmavad lühikursusi, pikaajalisi programme laiemale huviliste ringile, programme kindlatele sihtrühmadele ning olemasolevate programmide alusel koostatud tellimuskoolitusi.
  • Avatud õppes toimub õppimine individuaalse õppekava alusel. Avatud õppe kaudu on võimalik võtta üksikuid aineid enesetäiendamiseks või läbida kogu õppekava ja omandada kõrgharidus.


Täpsem info: https://taltech.ee/avatud-ulikoolist

Kontaktisik:
Hanno Tomberg
TTÜ avatud ülikooli juhataja
Tel  620 3605
e-post: hanno..tomberg@taltech.ee