Eesti Akadeemilise Täiendusõppe Koostöövõrgustik

Eesti Kunstiakadeemia

EKA_logo

 

 

Eesti Kunstiakadeemia on Eesti ainus kõrghariduse kolmel astmel kunsti-, disaini-, arhitektuuri- ja kunstikultuuriharidust andev ülikool, kuhu on koondunud elukeskkonda kujundavate visuaalkultuuri valdkondade kõrgeimal tasemel uuenduslik õppe-, loome-, teadus- ning arendustegevus. Akadeemia tegevus mõjutab otseselt ja oluliselt Eesti kultuuri ja ühiskonna arengut. Eesti Kunstiakadeemia peab tähtsaks ja toetab loovust, innovaatilisust, säästlikku arengut, keskkonnateadlikkust, alternatiivset ning avatud mõttelaadi ja loomingulist eneseteostust ning ettevõtlikkust nii oma liikmeskonnas kui ka ühiskonnas tervikuna.

Täpsem info: www.artun.ee/avatudakadeemia

Kontaktisik: 
Pirje Kõvatomas
Tel 626 7327
e-post: pirje.kovatomas@artun.ee