Eesti Akadeemilise Täiendusõppe Koostöövõrgustik

Tartu Ülikool

 

TÜ

Tartu Ülikool on ligi 3700 töötaja ja 14 500 üliõpilasega suurim ja vanim akadeemilise elu keskus Eestis. Tartu Ülikooli missioon on olla teadmistepõhise ühiskonna arengut juhtiv jõud ja järjepidevuse tagaja Eestis. Missiooni täitmiseks edendab Tartu Ülikool teadust, haridust ja kultuuri ning teenib ühiskonda õppe- ja teadustegevuse kaudu, luues rahvusvahelises koostoos eeldused maailmatasemel teadusvaldkondade arenguks ja kandes rahvusülikoolina vastutust Eesti riigi ja rahvuse säilimise eest. Rahvusülikoolina kindlustab Tartu Ülikool koostoos Eesti riigiga eesti haritlaskonna järjekestvuse ning eesti keele ja kultuuri arengu, edendab Eestit ja eesti rahvast uurivaid teadusi ning tagab rahvusliku kultuurivara säilimise ja arenemise.

Tartu Ülikool on paljude organisatsioonide koolituspartner ja suurimaid täiendusõppe pakkujaid. Täiendusõppena pakume erineva pikkusega kursusi erialase või ametialase pädevuse tõstmiseks ning huvialakoolitusi, koolitusseminare, õppepäevi, arenguprogramme, e-õpet, suveülikooli ja talveülikooli kursusi, loengusarju ning tellimuskoolitusi üle kogu Eesti. Kursuste valikut laiendab võimalus osaleda täiendusõppijana ka tasemeõppe õppeainetel. Tartu Ülikoolis koordineerib täiendusõppe valdkonda TÜ elukestva õppe keskus.

Täpsem info: www.ut.ee/koolitus

Kontaktisik:
Ülle Kesli
Elukestva õppe keskuse täiendusõppekeskuse juhataja
Tel 737 6213
e-post: ulle.kesli@ut.ee