Eesti Akadeemilise Täiendusõppe Koostöövõrgustik

Koostöö

Eestisisene koostoo

ESF projekt “Kvaliteetne ja mitmekülgne täiendusõpe ülikoolide koostoos” (HYPE)
Eesti avalik-õiguslike ülikoolide koostooprojekt täiendusõppe arendamiseks.

Rahvusvaheline koostoo

Osalemine Euroopa Ülikoolide Täiendusõppe Koostöövõrgustiku (EUCEN) tegevustes.

Euroopa Komisjoni projekt “Implementing ULLL through training and development” (IMPLEMENT)
Euroopa Ülikoolide Täiendusõppe Koostöövõrgustik (EUCEN) koostooprojekt, kus Eesti esindajaks oli Tallinna Ülikool. Projekti raames valmis ülikoolide täiendusõppe juhtide ja spetsialistide arengut toetav avatud e-õppe kursus. Inviduaalselt, juhendatud grupis või muul moel kasutatav kursus sisaldab koolitusmaterjale viiest valdkonnast: 
• Exploring Diversity in University Lifelong Learning 
• Curriculum in Partnership 
• Implementing Institutional Change in University Lifelong Learning 
• Recognition of Prior Learning 
• Regional Collaboration and Partnership in University Lifelong Learning