Eesti Akadeemilise Täiendusõppe Koostöövõrgustik

HYPE konverents

 

hype_logo_lhike.png

Avalik-õiguslike ülikoolide koostooprojekti “Kvaliteetne ja mitmekülgne täiendusõpe ülikoolide koostoos” (HYPE) tulemusi tutvustati konverentsil

 


el_sotsiaalfond_vertikaal_140.jpg„Kvaliteetne ja mitmekülgne täiendusõpe ülikoolist“

 7. märts 2013  kell 11.00-16.30

Tallinna Ülikooli Astra õppehoone, Narva mnt 29
Euroopa saal (A222)

Modereerib Kadri Kiigema, TLÜ

 

Programm

10.30–11.00  Saabumine ja tervituskohv Teadlaste Foorumis

Plenaarsessioon (Euroopa saalis, A222)

11.00–11.15  Tervitus, Ülle Kesli, TÜ elukestva õppe keskus

11.15–12.00  University Lifelong Learning in Finland (inglise keeles), Kari Seppälä, Turu Ülikooli Brahea õppe- ja arenduskeskuse direktor

12.00–12.30  Eesti ülikoolid ja elukestev õpe, Tiia Ristolainen, TÜ elukestva õppe keskuse juhataja

12.30–13.30  Lõuna

Paralleelsessioonid

13.30–15.00  Töötoad

 1. Juhtimiskvaliteet / kvaliteetne juhtimine täiendusõppes (Euroopa saalis, A222)
  Juhatab Tiia Tammaru
  •  Kvaliteedi hindamine juhtimise töövahendina. Kvaliteedimudeli ja enesehindamise juhendi tutvustamine, Tiia Tammaru, TTÜ
  •  Näited ja olulisimad enesehindamise õppetunnid, TLÜ, TTÜ, EMÜ
  •  Arutelu
 2. VÕTA täiendusõppes (ruumis A018)
  Juhatab Marin Gross
  •  Teoreetiline vaade rõhuasetusega VÕTA kasutamisele täienduskoolituses. Praktilisi näpunäiteid tööalase kogemuse arvestamiseks õppekava täitmisel. Juhtumi analüüs, Marin Gross, TLÜ
  •  VÕTA täienduskoolituses Sisekaitseakadeemia näitel: koolitaja ja õppija vaade, Virve Kinkar, TLÜ ja Andres Põdra, Justiitskolledž
 3. Iseseisev täiendusõpe ja juhendatud õppimine töökohal (ruumis A121)
  Juhatab Karmel Tall
  •  Ennastjuhtiva õppija minevik ja tulevik, Maarja Mölder, TLÜ 
  •  Iseseisva ja juhendatud õppimise põhimõtted, Ülle Kesli, TÜ 
  •  Näiteid juhendatud õppimisest, Ene Kangron, EMTA ja Tiia Rüütmann, TTÜ 
  •  Enesehindamise vormi testimine ja arutelu

15.00–15.30  Kohvipaus

15.30–16.00  Ülevaated töötubadest

16.00–16.30  Lõpudiskussioon

 

Lisainfo:
Ülle Kesli
Tel: 737 6213 
e-post: ulle.kesli@ut.ee

Kadri Kiigema
Tel. 6409 120, 56 608 606
e-post: kadri.kiigema@tlu.ee