Eesti Akadeemilise Täiendusõppe Koostöövõrgustik

Kontakt

Tartu Ülikool
Ülle Kesli
Elukestva õppe keskuse täiendusõppekeskuse juhataja
Tel 737 6213 
e-post: ulle.kesli@ut.ee

Tallinna Ülikool
Katrin Männik
Avatud ülikooli juhataja
Telefon: 6409 379
e-post: katrin.mannik@tlu.ee

Tallinna Tehnikaülikool
Hanno Tomberg
Avatud ülikooli juhataja
Tel 620 3605 
e-post: hanno..tomberg@taltech.ee

Eesti Maaülikool
Kristina Marran
Avatud ülikooli juhataja
Tel 731 3174 
e-post: Kristina.Marran@emu.ee

Eesti Kunstiakadeemia
Pirje Kõvatomas
Avatud Akadeemia täiendusõppe koordinaator/projektijuht
Tel 626 7327
e-post: pirje.kovatomas@artun.ee

Eesti Muusika-ja Teatriakadeemia
Ene Kangron
Täienduskoolituskeskuse juhataja
Tel 667 5761
e-post: ene@ema.edu.ee


Sisekaitseakadeemia
Aire Luts-Vähejaus
Täiendusõppe keskuse juhataja
Tel 696 5637
e-post: aire.luts-vahejaus@sisekaitse.ee

Tallinna Tehnikakõrgkool
Kaire Eerik
Õppeosakonna juhataja
Tel 666 4527
e-post: kaire.eerik@tktk.ee