Eesti Akadeemilise Täiendusõppe Koostöövõrgustik

Tallinna Tehnikakõrgkool

TTK_logo

Tallinna Tehnikakõrgkool on Eesti suurim rakenduskõrgkool, üliõpilaste arvult oleme suuruselt neljas kõrgkool Eestis. 

TTK on rahvusvaheliselt hinnatud kõrgkool, mis keskendub uuenduslikule ja interdistsiplinaarsele haridusele ning rakendusuuringute tegemisele. Väärtustame kõikides tegevustes inimkesksust, vastutustundlikkust ja ettevõtlikkust. Tööandjana peame oluliseks töötajate kaasamist ja heaolu. TTK on pälvinud ka peresõbraliku tööandja hõbemärgise.

Pakume rakenduskõrgharidusõppes teaduse ja tehnoloogia arengule tuginevat tunnustatud ja konkurentsivõimelist kõrgharidust järgmistes valdkondades:

  • tehnika, tootmine ja ehitus, 
  • teenindus valdkonnas transporditeenuste õppesuunal, 
  • ärinduse, halduse ja õiguse valdkonnas ärinduse ja halduse õppesuunal,
  • tervise ja heaolu valdkonnas heaolu õppesuunal

TTK-l on tähtajatu õppe läbiviimise õigus, mis tähendab, et kvaliteet on tagatud kõikides nimetatud valdkondades ja õppesuundadel. Õppetöö toimub Tallinnas ja Lääne-Virumaal Mõdrikul, õppekeeleks on eesti keel.

Täienduskoolituskursused toetuvad TTK-s tänapäevasele teadusele ja praktikale ning arvestavad õppija ja tööandja vajadustega. Koolitajateks on õppejõud ja vastava eriala parimad praktikud. Koolituste korraldamise aluseks on koostoo riigi- ja omavalitsusasutuste, haridusasutuste, ameti- ja kutseliitudega.

Täiendusõpet TTK-s koordineerib õppeosakond. Täiendusõppijal on võimalik:

  • osaleda nii tasulistel kui ka tasuta kursustel
  • osaleda oma ettevõtete tellimuskoolitustel, kus programmi koostamisel on arvestatud tellija soovide ja eripäraga
  • läbida tasemeõppe üksikuid aineid või ka ainetest koostatud terviklikke sisumooduleid.

TTK tunnuslause: Usus est magister optimus – Praktika on parim õpetaja.

Täpsem info: https://www.tktk.ee/taiendusoppijale/taiendusoppe-info/

Kontaktisik:
Kaire Eerik
õppeosakonna juhataja
tel: 666 4527
e-post: kaire.eerik@tktk.ee