Eesti Akadeemilise Täiendusõppe Koostöövõrgustik

Sisekaitseakadeemia

 

Sisekaitseakadeemiast on kujunenud siseturvalisuse valdkonna hariduskeskus, kuhu on teretulnud nii äsja keskkooli lõpetanud kui ka juba töökogemusega õppijad ning valdkonna teadlased.

Akadeemia õppe-, teadus- ja arendustöö toimub neljas kolledžis ja sisejulgeoleku instituudis. Erialaspetsialiste valmistavad ette pääste-, finants-, justiits-, ning politsei- ja piirivalvekolledž, magistritasemel haridust pakub sisejulgeoleku instituut. Kokku õpib akadeemias igal aastal ligi 900 õppurit, täienduskoolitustel osaleb ligi 10 000 inimest.

Rohkem infot https://www.sisekaitse.ee/et

Kontaktisik:
Aire Luts-Vähejaus
Täiendusõppe keskuse juhataja
e-post: aire.luts-vahejaus@sisekaitse.ee