Eesti Akadeemilise Täiendusõppe Koostöövõrgustik

Tallinna Ülikool

tlu_peamine_logo_est_v.png

Tallinna Ülikool on suurim humanitaarteadusi õpetav ülikool Tallinnas ja suuruselt kolmas avalik-õiguslik ülikool Eestis. Meil õpib üle 9000 üliõpilase ning töötab üle 400 õppejõu ja teadlase. Täiendusõppijaid on igal aastal üle 15000.

Soovides saavutada paremat kooskõla ühiskonna vajadustega, oleme võtnud eesmärgiks saada targa eluviisi eestvedajaks Eestis. Tark eluviis tähendab eelkõige teaduspõhiseid otsuseid nii ühiskonna kui ka kodaniku paremaks toimetulekuks.

Tallinna Ülikool on viimase 10 aastaga liitnud endaga hulga õppe- ja teadusasutusi. See on oluliselt laiendanud ülikooli vastutusvaldkondade skaalat, mis täna ulatub õpetajakoolitusest koreograafiani.

Ülikooli viis fookusvaldkonda on: haridusuuendus, digi- ja meediakultuur, kultuurilised kompetentsid, terve ja jätkusuutlik eluviis ning ühiskond ja avatud valitsemine. Pakume täiendusõpet samuti neis väljavalitud ühiskonna teenindamiseks suunatud fookusvaldkondades.

Alates 1. septembrist 2015 esindab igat valdkonda vastav akadeemiline instituut, kuuenda instituudi ülesandeks on kõigi nende instituutide toetamine digitaaltehnoloogiate ja analüütikaga. Lisaks on ülikoolil kaks regionaalset kolledžit, üks Rakveres, teine Haapsalus.

Täpsem info: www.tlu.ee/koolitus

Kontaktisik:

Sirli Peda

Koolitus- ja konverentsikeskuse juhatja

Telefon: 5887 0775

e-post: sirli.peda@tlu.ee