Eesti Akadeemilise Täiendusõppe Koostöövõrgustik

Eesti Maaülikool

pohilogo.jpg

Eesti Maaülikool on avalik-õiguslik ülikool, mis kannab praegust nime 2005. aastast. Ülikooli juured ulatuvad aastasse 1873, mil Tartus alustas tööd veterinaariakool. Aastatel 1951-1991 kandis kõrgkool Eesti Põllumajanduse Akadeemia ning aastatel 1991-2005 Eesti Põllumajandusülikooli nime.
Maaülikool teeb rahvusvahelisel tasemel õppe-, teadus- ja arendustööd kõigis maaelu ja maamajanduse ning inimese eluks vajalike ressursside säästliku kasutamise ja elukeskkonna säilitamisega seotud interdistsiplinaarsetes valdkondades.

Teadus- ja õppetegevust kavandades peab ülikooli liikmeskond tähtsaks oma rolli maaelu ja -kultuuri põhiväärtuste järjepidevuse kandmisel. Maaülikool kujundab säästlikku ja looduslähedast eluhoiakut ning loodushoidlikku mõtteviisi ning väärtustab elu hoidmist ja looduse säästmist.
Eesti Maaülikooli koosseisu kuulub 5 instituuti, 1 kolledž ja 2 teaduskeskust. Õppe- ja teadustöö hõlmab viit suuremat valdkonda:

• põllumajandus ja maamajanduse ökonoomika;
• metsandus;
• keskkonnateadus ja rakendusbioloogia;
• veterinaarmeditsiin ja loomakasvatus;
• tehnika- ja inseneriteadus.

Eesti Maaülikooli Avatud ülikool korraldab täiendusõpet.
Koostöös instituutidega pakume täiendusõpet kõigis maaülikoolis õpetatavates valdkondades: põllumajandus, sotsiaal- ja käitumisteadused, loodus- ja täppisteadused, tehnika, tootmine ja ehitus, isikuteenindus, humanitaarteadused ja kunst.
Avatud ülikooli kaudu õppima oodatud on igaüks, kes soovib: osaleda täiendusõppekursusel, jätkata katkenud õpinguid, täiendada erialaseid teadmisi ja oskusi.

Kontaktisik:
Kristina Marran
avatud ülikooli juhataja
Tel 731 3174
e-post: Kristina.Marran@emu.ee