Eesti Akadeemilise Täiendusõppe Koostöövõrgustik

Avaleht

Eesti Akadeemilise Täiendusõppe Koostöövõrgustik (EATK) 

loodi 30. jaanuari 2001. aastal Tartus. Tegemist on informaalse võrgustikuga, mis ühendab ülikoolide täiendusõppe valdkonna koordineerimise eest vastutavaid spetsialiste.

Koostöövõrgustikku kuuluvad kõik kuus avalik-õiguslikku ülikooli, Sisekaitseakadeemia ja Tallinna Tehnikakõrgkool ning see toimib läbi

  • kokkusaamiste, kus arutatakse valdkonna aktuaalseid küsimusi, tehakse kokkuleppeid ülikoolide täiendusõppe kvaliteedi parendamiseks ja planeeritakse ühiseid tegevusi;
  • e-maili listi, mille kaudu toimub täienduskoolitusalane diskussioon ja infovahetus ning
  • ühisprojekide, mille sisu ja läbiviimise eest vastutajad lepitakse kokku koostöövõrgu iga-aastastel kokkusaamistel.

Koostöövõrgustiku eesmärgiks on:

  • propageerida elukestvat õpet,
  • arendada täiendusõppe valdkonna töötajate oskusi ja kompetentse,
  • parendada täiendusõppe valdkonna kvaliteeti,
  • edendada koostööd ülikooli ja ühiskonna vahel.

Koostöövõrgustik kuulub Euroopa Ülikoolide Elukestva Õppe Assotsiatsiooni (EUCEN) olles aktiivne mitmete rahvusvaheliste projektide elluviimisel.