Eesti Akadeemilise Täiendusõppe Koostöövõrgustik

Contact

Ülle Kesli

Head of Continuing Education Centre

Lifelong Learning Centre of The University of Tartu

Phone +372 737 6213

E-mail: ulle.kesli@ut.ee