• 5.jpg
 • tty_banner.jpg
 • tly-banner.png
 • astra_banner.jpg
 • maja2_banner.jpg
 • emu_banner.jpg

Eesti Akadeemilise Täiendusõppe Koostöövõrgustik (EATK) 

loodi 30. jaanuari 2001. aastal Tartus. Tegemist on informaalse võrgustikuga, mis ühendab ülikoolide täiendusõppe valdkonna koordineerimise eest vastutavaid spetsialiste.

 

Koostöövõrgustikku kuuluvad kõik kuus avalik-õiguslikku ülikooli, Sisekaitseakadeemia ja Tallinna Tehnikakõrgkool ning see toimib läbi

 • kokkusaamiste, kus arutatakse valdkonna aktuaalseid küsimusi, tehakse kokkuleppeid ülikoolide täiendusõppe kvaliteedi parendamiseks ja planeeritakse ühiseid tegevusi;
 • e-maili listi, mille kaudu toimub täienduskoolitusalane diskussioon ja infovahetus ning
 • ühisprojekide, mille sisu ja läbiviimise eest vastutajad lepitakse kokku koostöövõrgu iga-aastastel kokkusaamistel.

 

Koostöövõrgustiku eesmärgiks on:

 • propageerida elukestvat õpet,
 • arendada täiendusõppe valdkonna töötajate oskusi ja kompetentse,
 • parendada täiendusõppe valdkonna kvaliteeti,
 • edendada koostööd ülikooli ja ühiskonna vahel.

 

Koostöövõrgustik kuulub Euroopa Ülikoolide Elukestva Õppe Assotsiatsiooni (EUCEN) olles aktiivne mitmete rahvusvaheliste projektide elluviimisel.